Bejelentkezés

Bejelentkezés

Tisztelt kisgyermeket nevelő szülő,
kedves GYET/GYES/GYED-en lévő anyuka, apuka!

A "GINOP-5.3.13-20 - Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása" című konstrukció keretében ösztöndíj támogatásban vehet részt.

A 100 %-os ösztöndíjjal támogatott szakképesítések és részszakmák tájékoztatóit és a részvétel feltételeit az alábbiakban olvashatja. Kérjük, hogy amennyiben érdeklődését felkeltette valamelyik képzésünk, akkor töltse ki az jobb oldalon található "előzetes regisztrációs űrlapot", mely elküldését követően hamarosan bővebb, személyre szabott információkkal jelentkezünk a választott képzéssel és a részvételi feltételekkel kapcsolatban!

 

 

divider tp

 

 

R é s z v é t e l i   f e l t é t e l e k :

 

Ha Ön szívesen képezné magát vagy tanulna szakmákat a nagyon közeli jövőben,
esetleg már be is iratkozott egy képzésre (a program feltételeit lásd lentebb),
akkor maximum 12 hónapig, legfeljebb havi 100.000 Ft ösztöndíjra pályázhat.

 

Személyi feltételek:

Ösztöndíjra és támogatott képzésben való részvételre jogosult

 • Ha ÖN (a pályázó, a képzésben résztvevő) CSED-re, GYED-re, GYES-re vagy GYET-re jogosult,
 • Ha ÖN betöltötte a 18 évet,
 • Ha az ÖN - lakóhelye szerint - Magyarországon él, de nem Budapesten vagy nem Pest megyében lakik
 • Ha Ön rendelkezik saját ügyfélkapus regisztrációval és bankszámlával
 • Ha a végzettséget tekintve az ÖN legmagasabb iskolai végzettsége nem haladja meg a középfokú végzettséget,
  - szakképzettséggel nem vagy legfeljebb középfokú szakiskolai végzettséggel rendelkezik,
  - vagy a támogatási igény benyújtásának événél legalább 5 évvel korábban megszerzett szakképesítéssel rendelkezik,
  - vagy csak részszakképesítéssel rendelkezik (annak megszerzési időpontjától függetlenül).
 • Az ösztöndíjra vonatkozó kérelem benyújtásakor legfeljebb 3 hónapja iratkozott be egy képzésre és folytat tanulmányokat

 

A képzések feltételei:

Az alábbi képzéseken való részvétel esetén jogosult ösztöndíra:

 • Ha a képzés egy általános iskola 5-8. osztályainak elvégzésére irányuló képzése,
 • Ha a képzés egy középfokú oktatási intézmény 9-12. osztályainak elvégzésére irányuló képzése,
 • Ha a képzés egy iskolarendszerű oktatásban vagy felnőttoktatásban vagy felnőttképzés keretében indított
  - szakmára felkészítő szakmai oktatás
  - szakképesítésre fekészítő szakma képzés
  - részszakmára felkészítő szakmai oktatás

 

 divider tp

 

 

K é p z é s i    k o s á r u n k :


 Háztartásvezető  |  Ingatlanközvetítő   |   Kutyakozmetikus  |  Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) 

Segédgondozó  |  Sminkes és szempillaépítő  |  Bolti előkészítő  |  Pénztáros  |  Óvodai dajka  |  Kerti munkás

Általános iskolai felzárkóztató

 

 

 

 

Sminkes és szempillaépítő (10124003)

 • Képzés óraszáma: 800 - 1000 óra
 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Munkaterület, munkakör, tevékenység leírása: A sminkes és szempilla építő megtervezi a sminkprofilt és személyreszabott, specifikus sminktervet készít, figyelemmel kísérve a vendég igényeit és stílusjegyeit. A felmerült költségek kalkulációját elvégzi, mely figyelembevételével árajánlatot készít. Szolgáltató egységében, vagy a megrendelő által igényelt helyszínen önállóan vagy csapatmunkában szakszerűen kiválasztja a sminkanyagot, eszközöket, és elkészíti a korábban egyeztetett munkaremeket. Alkalmazza a szempillaépítés technikáit, és azok indikációit, kontraindikációit betartva magas színvonalú esztétikai szolgáltatást végez. Vállalkozóként, alkalmazottként, a megfelelő higiéniai előírások betartása mellett dolgozik, tanácsot ad vendégének a napi rutin kialakítására. A szolgáltatás működésével kapcsolatos adminisztrációs és számlaadási, adózási kötelezettségének eleget tesz.

 

 

 

Kutyakozmetikus (108844004)

 • Képzés óraszáma: 320-400 óra
 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Munkaterület, munkakör, tevékenység leírása: A kutyakozmetikus feladata az Európában leggyakrabban előforduló kutyafajták ismerete alapján az állatszakszerű kozmetikai és egyéb ápolási teendőinek ellátása, illetve a tevékenységhez kapcsolódó szakmai tanácsadás, valamint a vállalkozás megteremtése és működtetése. A kutyakozmetikus képes felismerni az Európában leggyakrabban előforduló kutyafajtákat és azokat a fajtaleírásuknak és szőrtípusuknak megfelelő, szakszerű kozmetikai ellátásban részesíteni, egyéb ápolási feladatokat elvégezni, otthoni kozmetikai ápoláshoz szaktanácsot adni. Munkája során szoros kapcsolatot tart az állattartóval, törekszik az ügyféllel való hatékony kommunikációra. Feladatát az állatvédelmi szempontokat folyamatosan szem előtt tartva látja el. Képes elvégezni a kozmetikai ellátás során az állatok balesetmentes, szakszerű rögzítését, figyelemmel kíséri a rábízott állatok egészségi állapotát, életjelenségeit, viselkedését. Szükség esetén gondoskodik az állatok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről. Ismeri a kutyák anatómiáját, gyakoribb betegségeit, ezen alapismeretek birtokában képes megkülönböztetni az egészséges és beteg állatot. Indokolt esetben állatorvosi konzultációt javasol. Tisztában van az állatorvosi tevékenység fogalmával legalapvetőbb, a kutyakozmetikai ellátás szempontjából legfontosabb jogszabályi vonatkozásaival, a jogosulatlan tevékenység elkerülése érdekében. Munkájával összefüggésben felmerülő adminisztrációs feladatok elvégzéséhez felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkezik. A szolgáltatáshoz kapcsolódó vállalkozási ismeretek elsajátítása révén megteremti és működteti a vállalkozását, és biztosítja a kutyakozmetikai szalon működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét. Munkája során betartja az állatvédelmi-, a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. Folyamatosan képzi magát, figyelemmel követi a szakmai újdonságokat, törekszik a hazai szakmai anyagok és a nemzetközi trendek megismerésére.

 

 

 

Ingatlanközvetítő  (04164005)

 • Képzés óraszáma: 240-360 óra
 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség szükséges
 • Munkaterület, munkakör, tevékenység leírása: Lakáscélú ingatlanok, nem lakás céljára szolgáló helyiségekés építési telek adásvételében, cseréjében és bérletének közvetítésében működik közre eladó és vevő, illetve bérbeadó és bérlő között. Tevékenységei közé tartozik az igények felmérése, a rábízott ingatlanügylet teljes bonyolítása, tanácsadás és problémakezelés, illetve minden az ügymenethez tartozó kommunikációs és dokumentációs tevékenység. Feladata az ügyletben résztvevő felek segítése, teljeskörű, objektív tájékoztatása, az üzlet megkötésében közreműködés, szem előtt tartva az ügyfelek érdekeit, a jogszabályi kereteket, és az etikus munkavégzést, különös figyelemmel arra, hogy munkája során jelentős értékű ingatlannal kapcsolatos feladatot lát el. Szakszerűen használja az informatika modern eszközeit a kommunikáció, dokumentáció és az ingatlanok bemutatása során. Az általa közvetített ingatlan piaci forgalmi értékét meghatározza. Csapatmunkát végez, együttműködik a közvetlen munkatársaival, amennyiben az ügyfelek érdeke ezt indokolja más ingatlanközvetítőkkel, egyéb szakterületek (ügyvéd, közjegyző, bankok) képviselőivel, hatóságokkal. Jogszabályban foglaltak szerint adatot kezel, pénzmosást megelőző tevékenységet végez, követi a tevékenységét érintő jogszabályok változásait. Az üzletszerű ingatlanközvetítés szolgáltatási tevékenységnek minősül, melyet megkezdése előtt be kell jelenti és nyilvántartásba kell venni az ingatlan-vállalkozásfelügyeleti hatóságnak.

 

 

 

Segédgondozó
Szociális ápoló és gondozó (4 0923 22 03) részszakmája

 • Képzés óraszáma: 735 óra
 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése szükséges
 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Munkaterület, munkakör, tevékenység leírása:  Az alapszolgáltatás és szakosított ellátás területén el tud látni alapgondozási feladatokat. Ennek megfelelően a mindennapi életvitelükben akadályoztatott emberek, családtagjaik részére úgy nyújt gondozást, támogatást, hogy az a személyes igényeikhez és szükségleteikhez igazodik. Elvégzi a fiziológiai szükségletek felmérését, és részt vesz azok kielégítésében. Kompetenciája kiterjed a gyógyszerbeadásra, vérnyomásmérésre, vércukormérésre, inzulin és alvadásgátló injekció beadására, betegszállításra, betegkísérésre. Bekapcsolódik a személyes tanácsadásba, valamint a mentális egészségnek a fenntartásába kulturális és szabadidős tevékenységek keretében. Együttműködik a családdal, a családsegítővel, a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozóval, a gyermekvédelmi szolgálattal, az egészségügyi és szociális szakszemélyzettel a szolgáltatások elérésének biztosítása érdekében. Segíti a háztartási munkák, a mindennapi ügyintézés elvégzését.

 

 

 

Pedagógiaimunkatárs (Pedagógiaiasszisztens) (01194002)

 • Képzés óraszáma: 900-1300 óra
 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség szükséges
 • Munkaterület, munkakör, tevékenység leírása: A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánásmódot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

 

 

 

Háztartásvezető
Gyermek- és ifjúsági felügyelő (4 0922 22 01) részszakmája

 • Képzés óraszáma: 450 óra
 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése szükséges
 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges
 • Munkaterület, munkakör, tevékenység leírása:  Közreműködik a gyermek számára nevelést/gondozást biztosító intézmény nevelési/gondozási tevékenységének elvégzésében. Segíti a kisgyermekek teljes körű ellátását, testi és pszichés szükségleteik kielégítését; nevelésük, fejlődésük támogatását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi. Az ellátottaknak mindennapi életviteléhez segítséget nyújt, különösen a takarítás, a gondozás, a beteggondozás, a mosás, a bevásárlás és a főzés területén. A gyermekeknek megtanítja a testi, személyi gondozásukból adódó teendőket (fürdetés, öltöztetés, ruhacsere, ruházat javítása, ágyazás, ágyneműcsere, tisztítószerek biztosítása, mosás, takarítás, vasalás, étkeztetés), és ellenőrzi azok végrehajtását. Végzi a napi takarítást, az időszakos nagytakarítást. Biztosítja a kulturált étkezés feltételeit (terítés, asztalleszedés, étel konyháról történő átszállítása, étkezés utáni mosogatás), ügyel az élelmiszertárolás előírásainak betartására, a konyhai higiéniára. Segíti az óvodapedagógus, nevelő tevékenységét. Felelősséget vállal a rábízott gyermekekért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és gondozási tevékenységének következményeiért. Empátiával fordul az ellátottakhoz és családjaikhoz, szakmai felkészültsége alapján hitelesen tudja a családok felé közvetíteni az ellátottak nevelésével, fejlődésével kapcsolatos tudását, ismereteit. Tiszteletben tartja az ellátottak személyiségét, megfelelő toleranciával rendelkezik a mássággal kapcsolatban. A területen dolgozó és vele együttműködő szakemberekkel személyesen, valamint alapvető infokommunikációs, digitális eszközök lehetőségeit is alkalmazva tart kapcsolatot, működik együtt.

 

 

 

Bolti előkészítő
Kereskedelmi értékesítő (4 0416 13 02) részszakmája

 • Képzés óraszáma: 300 óra
 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Munkaterület, munkakör, tevékenység leírása:  Kereskedelmi egységekben az áruk raktárból való kijuttatását, a polcok és rakodóterületek feltöltését, az áruk és a raktár, illetve a rakodóterületek tisztán és rendben tartását végzi. A raklapon, konténerben vagy egyéb módon tárolt árut átveszi, a szállítói csomagolásból kicsomagolja. Ellenőrzi az árut és a csomagolás sérüléseit jelzi a vezetőjének. A megadott szempontok szerint csoportosítja és rendezi a termékeket. Az árut kijuttatja a raktárból, az árut rekeszekbe és polcokra rendezi, a polcokat feltölti. Címkézést végez, illetve a megfelelő tájékoztató táblákat, feliratokat kihelyezi a polcokra. Figyeli az áru fogyását és szükség esetén pótolja a fogyóban lévő termékeket, gondoskodik az időbeni feltöltésről. Másodlagos kihelyezéseket (például bejárat, kínáló pult) épít és lebont. Szétválogatja és a helyére viszi a visszárut (a vevők által a pénztárnál, vagy a boltban nem az eredeti helyén hagyott árut) és kezeli a szállítói visszárut. Kezeli az árumozgató eszközöket, a raktár számítógépeit és kapcsolódó egységeit, vonalkód leolvasót használ..

 

 

 

Pénztáros
Kereskedelmi értékesítő (4 0416 13 02) részszakmája

 • Képzés óraszáma: 300 óra
 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Munkaterület, munkakör, tevékenység leírása:  Különböző kereskedelmi egységekben elszámolja a vásárlás ellenértékét, korszerű pénztárgépeket, áruvédelmi eszközöket, digitális mérleget és egyéb berendezéseket kezel. Készpénzes fizetésnél átveszi a készpénzt, ellenőrzi az összeget, visszaad belőle, a pénz váltásával kapcsolatos teendőket végzi. Hitelkártyával való fizetésnél ellenőrzi a hitelkártyát, kezeli a pénztári számítógépes terminált. Nyugtát készít, számlát állít ki. Udvariasan kommunikál a vásárlóval, köszönti, tájékoztatja, panasz esetén segítséget nyújt. Biztosítja az áru-és vagyonvédelmet, alkalmazza a szigorú számadási előírásokat a pénzkezelés során. Műszakkezdéskor és - végzéskor ellenőrzi a pénztárban levő pénzkészletet és elszámol vele. Pénztárjelentést készít, elszámol a bevétellel.

 

 

 

Kerti munkás
Kertész (4 0812 17 05) részszakmája

 • Képzés óraszáma: 360 óra
 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Munkaterület, munkakör, tevékenység leírása: A kerti munkás a ház körüli és háztáji kertekben, árutermelő kertekben végez alapvető kertészeti tevékenységet. Gyümölcstermő növényeket, szőlőt, zöldségnövényeket telepít, elvégzi a felnevelésük alapvető munkáit, a termőkorú gyümölcsfák és a szőlő fenntartó karbantartó technológiai műveleteit, az éves ápolási munkákat. Betakarítja a kerti haszonnövényeket. Munkavégzése közben betartja a tűz-, munkavédelmi- és környezetvédelmi előírásokat.

 

 

 

Óvodai dajka (01193003)

 • Képzés óraszáma: 500 óra
 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Munkaterület, munkakör, tevékenység leírása: A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Ellátja a környezet-gondozási és balesetmegelőzési teendőket. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

 

 

 

Általános iskolai felzárkóztató

 • Képzés óraszáma: 500 óra
 • Iskolai előképzettség: sikeresen befejezett általános iskola 6. osztály
 • Munkaterület, munkakör, tevékenység leírása: A képzés elsődleges azon 35 év alatti munkaképes felnőtteknek szól, akik munkavállalását nagymértékben akadályozza a befejezett általános iskolai végzettség hiánya. (Képzésükre, felzárkóztatásukra a munkaügyi központokat és az önkormányzatokat törvény kötelezi.) Ezen túlmenően a képzés elvégzése ajánlott minden olyan munkaképes korú felnőtt aki befejezett általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik.

 

 

 

 

Oldalainkon sütiket használunk a jobb működésért.