Print this page

Európai Uniós ismeretek

Képzési program nyilvántartásba vételi száma:

E-000407/2014/D008

 european union

A képzés főbb jellemzői:

Képzés célja

A képzési program célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg az Európa Unió történelmét, kialakulásának okait, céljait, jelenlegi felépítési rendszerét, Magyarország helyét és szerepét az EU-ban. További cél az elérhető Európa Uniós támogatási források rendszerének, és a források felhasználásával megnyílt fejlesztési lehetőségek megismertetése.

Megszerezhető kompetenciák

Az Európa Unió kialakulási hátterének ismerete

Az alapító tagállamok fő gazdasági ismeretei

Az Európa Unió intézményrendszerének ismerete

Az Unió pályázati rendszerének ismerete

Pályázati források önálló felhasználásának ismerete

Az EU-ról alkotott kép kialakítása

Az EU gazdasági működésének ismerete

Képzésbe való bekapcsolódás feltétele

Nem igényel befejezett iskolai végzettséget.

Óraszám és tananyagegységek

Tervezett képzési idő:

30 óra

Tananyagegységek és modulzáró vizsgatevékenységek:

Európa uniós ismeretek

 

Vizsgával kapcsolatos információk

Írásbeli teszt

A képzés végén egy alkalommal teszt írása.

Képzés díja

Kérje egyedi árajánlatunkat.