Print this page

Munkavédelmi képviselők alapképzése

Munkavédelmi képviselők alapképzése

Képzési program nyilvántartásba vételi száma:

E-000407/2014/D055

Munkavédelmi képviselők alapképzése helmet 1636344 1920 1

képzés főbb jellemzői:

Képzés célja

A képzésben résztvevő először megválasztott képviselők felkészítése a munkavédelmi érdekképviselet ellátására, mert az Mvt. és kapcsolódó jogszabályok biztosította széles körű jogosítványokkal a képviselők partnerként csak akkor tudnak élni, ha megfelelő jogi, érdekérvényesítési, munkabiztonsági, munkaegészségügyi, munkahelyi kémiai biztonsági, kommunikációs, eljárási stb. ismeretekkel rendelkeznek, és azok rendszeres felfrissítésre kerülnek.

Megszerezhető kompetenciák

 • A Munkavédelmi Törvény
 • Munkavédelmi szabványok
 • Munkavédelmi képviselők jogai és feladatai
 • Munkavédelmi érdekegyeztetés
 • Munkavállaló munkavédelmi kötelességei
 • Munkáltató munkavédelmi kötelességei
 • Munkahelyek, munkakörök és munkaeszközök
 • Munkavégzési folyamatok
 • Védőeszközök
 • Foglalkozási megbetegedések, munkabalesetek
 • Kockázatértékelés
 • Munkavédelmi ellenőrzések
 • Együttműködés a munkáltatóval, hatóságokkal
 • A munkavédelmi bizottság ügyrendje, feladatterve

Képzésbe való bekapcsolódás feltétele

Nem igényel isjókolai végzettséget.

Óraszám és tananyagegységek

Tervezett képzési idő:

16 óra

Tananyagegységek és modulzáró vizsgatevékenységek:

          Munkavédelmi képviselők szakmai ismeretei

          Munkavédelmi képviselők gyakorlati feladatai

Vizsgával kapcsolatos információk

A képzés végén az nap írásbeli vizsga keretében történik.

Sikeres vizsga esetén tanúsítványt kap, mely 5 évig érvényes.

Képzés díja

Kérjük érdeklődjön személyesen irodánkba vagy telefonon.