Print this page

Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés

Képzési program nyilvántartásba vételi száma:

E-000407/2014/D016

 kep2

A képzés főbb jellemzői:

Képzés célja

A képzési programok átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

A program konkrét céljai:

A résztvevők képesek legyenek a képzés során használt eszközeik (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetőségek használatára.

Képesek legyenek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni.

Képesek legyenek az interneten tájékozódni, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető információkat megszerezni.

Az interneten gyűjtött információkat fel tudják dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására felhasználják.

Elektronikus levelezés során képesek legyenek csatolmányokat használni. Felismerve az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) képesek legyenek azokat egyszerű módon elhárítani.

Képesek legyenek közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem).

A képzés során használt eszközeiket képesek legyenek hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni.

Megszerezhető kompetenciák

A résztvevő képes a képzés során használt eszközei (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetőségek használatára.

Képes egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni.

Képes az interneten tájékozódni, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető információkat megszerezni.

Az interneten gyűjtött információk feldolgozása, azokat a résztvevő képes konkrét problémák megoldására felhasználni.

Elektronikus levelezés során csatolmányok használata. Felismerve az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) a résztvevő képes azokat egyszerű módon elhárítani.

Képes közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem).

A képzés során használt eszközeiket hanghívásra és szöveges üzenetküldésre tudja használni.

Képzésbe való bekapcsolódás feltétele

Nem szükséges iskolai végzettség

Betöltött 16. életév

Óraszám és tananyagegységek

Tervezett képzési idő:

35 óra

Tananyagegységek és modulzáró vizsgatevékenységek:

Ráhangolódunk a továbblépésre

Infokommunikációs eszközünk néhány praktikus alkalmazása

Az elektronikus levelezés összetettebb funkcióinak használata

Használjuk okosan, amit már tudunk

Én és a közösségi média I.

Én és a közösségi média II.

Ügyeket intézek otthon, fotelből

Személyre szabott eszközök

Még több ügyet intézek otthonról

Képzés zárása

Vizsgával kapcsolatos információk

Gyakorlati feladatmegoldás: önálló gyakorlati feladatmegoldás az utolsó kontaktórán, mely átfogóan tartalmazza az "Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés tananyagegységeit.

Tartalma: egy konkrét információ keresése a rendelkezésre álló eszköz segítségével, majd az információnak, vagy helyének közzé tétele, megosztása egy általa ismert közösségi média felületen, a bejegyzés láthatóságának korlátozásával, ennek hiányában utólagos törlésével.

Folyamatos nyomonkövetés és ellenőrzés a képzés alatt, az egyéni és csoportos feladatmegoldások során.

A gyakorlati záróvizsga dokumentációjának kezelése a minőségbiztosítási keretrendszer vonatkozó előírásai szerint történik.

Képzés díja

A tanfolyam díja: 0 Ft

  • Képzési díj: 0 Ft
  • Vizsgadíj: -