Bejelentkezés

Bejelentkezés

Felnőttképzést kiegészítő tevékenységek

A SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft., 2004 óta foglalkozik felnőttképzéssel. Oktatási intézményünk ingyenesen biztosítja – az általunk szervezett és indított képzéseinkhez kapcsolódóan - a felnőttképzést kiegészítő tevékenységeket. Munkatársainkkal mindent megteszünk annak érdekében, hogy segítsük a képzéseinkre járók személyiségfejlődését és olyan minőségi oktatásban részesüljenek, amely hatékony támogatást nyújt abban, hogy sikeresen reagáljanak a munkaerőpiac által adott kihívásokra.

A fentieket célul kitűzve, 2018. 08. 06-án Adatváltozással bejelentettük a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (PMKH) az új felnőttképzést kiegészítő tevékenységeket (4 db) a meglévő ingyenes szolgáltatásainkat kiegészítve.

„Felnőttképzést kiegészítő tevékenység: olyan tevékenység, amely a felnőttképzésben folytatott képzések egyénre szabott kialakításának elősegítésére, a képzés hatékonyságának javítására vagy a munkavállalás elősegítésére irányul.”

Nyilvántartásunkban az alábbi szolgáltatások igénybe vételére van lehetőség, annak érdekében, hogy oktatási tevékenységünk minél eredményesebb legyen az egyén számára és a munkaerőpiac szükségleteire, a képzéseken résztvevők minél sikeresebben, hatékonyabban reagáljanak:

  • Előzetes tudásszint-felmérés
  • Elhelyezkedési tanácsadás és álláskeresési technikák
  • Képzés hatékonyságának növelése
  • Munkavállalás elősegítése
  • Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás
  • Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás

Előzetes tudásszint felmérés
A képzésekre való jelentkezés előtt javasoljuk a szolgáltatás igénybevételét, a résztvevő csoportbesorolásához, óralátogatási kedvezményhez. Célunk az egyén korábban megszerzett ismereteinek, készségeinek és gyakorlati tapasztalatainak felmérése, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól az adott képzésre jelentkező felmenthető. Az előzetes tudásszint felmérés történhet írásban, szóban, vagy akár gyakorlati formában is, melynek értékelését és elbírálást szakmailag felkészült oktatóink végzik, valamint ők tesznek javaslatot a beszámíthatóságra is. A képzéseinkre beiratkozott hallgatók a szolgáltatást díjmentesen vehetik igénybe.

Elhelyezkedési tanácsadás
A képzésre jelentkezők az álláskereséshez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek birtokába jutnak. A készségek felszínre hozásával/elsajátításával a munkaerőpiacon hatékonyabban helyezkedhetnek el. Az elhelyezkedési tanácsadás célja, hogy a képzéseinken résztvevők számára biztosítsuk azokat az ismereteket és információkat, amelyek segítségével egy adott képzés elvégzése után, minél hatékonyabban, a lehető legrövidebb idő alatt megtalálhatják új munkahelyüket, ami passzol személyiségükhöz. A tanácsadás során hallgatóink jobban megismerhetik az általuk választott szakma sajátosságait, a megszerzett képesítéssel jellemzően betölthető munkaköröket, valamint elhelyezkedési lehetőségeiket. A képzéseinkre beiratkozott hallgatók a szolgáltatást díjmentesen vehetik igénybe.

Álláskeresési technikák
Az álláskeresési technikák szolgáltatásunk célja, hogy a résztvevők olyan ismereteket sajátítsanak el, melyek segítségével hatékonyabban tudnak érvényesülni a munkaerőpiacon. Hasznos, egyénre szabott álláskeresési tanácsokkal és taktikákkal látjuk el, melyek birtokában képesek lesznek információkat szerezni a képesítésüknek megfelelő álláslehetőségekről, elkészíteni saját önéletrajzukat és motivációs levelüket, valamint hatékonyan kommunikálni az állásinterjúk alkalmával. A képzéseinkre beiratkozott hallgatók a szolgáltatást díjmentesen vehetik igénybe.

Képzés hatékonyságának növelése
A képzés hatékonyságának elmélyítése annak érdekében, hogy eredményesebben reagáljanak a potenciális munkavállalásra. Élethosszig tartó tanulás jelentősége az egyén személyiségfejlődésben. Motiváció ébresztgetése és a motiváltság fenntartásának a jogosultsága az életünk minden fontos területén. (munka, kapcsolataink, egészség, önfejlesztés stb.) Elvárások és megfelelések a hétköznapokban. Konfliktusokhoz való helyes hozzáállás. Önbecsülés, pozitív önképpel.

Munkavállalás elősegítése
Megnyerő Önéletrajz ütős Motivációs levéllel együtt hatékony. A szolgáltatás a munkaerő-piaci keresletre való hatékony felkészülésre irányul. Az egyén objektív önértékelésének kialakítása és kommunikációs csatornákon való érvényesítése annak érdekében, hogy hatékonyan alkalmazza a kapcsolatfelvételt a munkáltatókkal és menedzselje önmagát.

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás
A képzés folyamán tanácsadási szolgáltatás, amely segíti a szolgáltatást igénybe vevőt abban, hogy a felmérés eredményeképpen, számára szükséges és hiányzó kompetenciák birtokába hogyan tud eredményesen és hatékonyan eljutni. A képzéseinkre beiratkozott hallgatók a szolgáltatást díjmentesen vehetik igénybe.

Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás
A munkaerőpiacon való sikeresség érdekében olyan tanáccsal segítjük, amely illik személyiségéhez, megfelel érdeklődési körének, vele született képességeinek és a tudatos tevékenységek gyakorlásával a szerzett készségeinek. A pályaorientációs tanácsadást kiegészítve egy tesztet, kérdéssort állítottunk össze, amely eredményét összesítve az egyén pozitív megerősítést nyer arról, hogy melyek azok a szakmacsoportok, szakmák, ahol eredményeket érhet el. Hisszük: „Tanulni sosem késő!” A már meglévő szakmai végzettség és munkatapasztalat birtokában korrekciós tanácsadással segítjük azokat, akiknek változtatni szükséges az eredeti szakmájukhoz képest. Ebben az esetben egy új szakmai végzettség/kiegészítő szakmai ismeret ajánlása valósul meg, annak az érdekében, hogy az egyén képes legyen a munkaerőpiac aktuális szükségleteire hatékonyan reagálni.

Hajdúböszörmény, 2018.08.06

Simon Péterné Nemes Gabriella
ügyvezető

Oldalainkon sütiket használunk a jobb működésért.