Bejelentkezés

Bejelentkezés

A tanyák és a tanyás térség megőrzése TP-3-2018

 

Tanya webre 

A TANYÁK ÉS A TANYÁS TÉRSÉG MEGŐRZÉSE, FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBENA TANYÁK ÉS A TANYÁS TÉRSÉG MEGŐRZÉSE, FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBENA TANYÁK LAKÓÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA, VALAMINT LAKÓ- ÉS VAGYONBIZTONSÁGOT SZOLGÁLÓ EGYÉNI FEJLESZTÉSEKRE

TP-3-2018

 

Támogatásra jogosultak köre

Az a természetes személy aki:

a) lakóhelye szerint 2018. december 2-től életvitelszerűen a fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaság részét képező tanyán, mint lakóhelyén vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó, a fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaság részét képező tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell alátámasztani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell),

b) továbbá olyan tanyán él, amely a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját, a házastársa, a testvére, valamely egyeneságbeli rokona, vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában van, amit a következő melléklettel szükséges a pályázatban alátámasztani: a postára adás napjánál 30 napnál nem régebbi elektronikus tulajdoni lap másolata; a megküldött dokumentumnak tartalmaznia kell, hogy az adott helyrajzi szám mely címhez tartozik, amely címnek meg kell egyeznie a lakcímkártyán feltüntetett címmel.

Pályázható tevékenysége és eszközök

1) Tanyai lakóépület felújítására, kivéve a villamos energiához, ivóvízhez, valamint szennyvízkezeléshez és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztéseket;

2) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére.

A pályázat során alföldi tanyás térségnek tekinthető Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása.

A pályázat keretén belül tanyának minősül a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez növénytermesztés vagy állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel (bővebben lásd: Útmutató a tanyafogalom értelmezéséhez).

Elnyerhető támogatás

a) A megítélhető támogatás maximális összege projektenként legfeljebb 4 000 000 Ft. A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.a) A megítélhető támogatás maximális összege projektenként legfeljebb 4 000 000 Ft. A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.

b) A támogatás mértéke az összes jogosult, elszámolható költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – legfeljebb 75%-a.

c) A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át saját forrásként biztosítania kell. A6saját forrás önerő vagy hitel lehet. Az önerő lehet számlapénz, bankbetét, a pályázó nevére szóló értékpapír. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell. Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, hitelszerződés, illetve értékpapír.

d) A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően – a pályázónak lehetősége van a pályázat szakmai tartalmát az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének összegével csökkenteni.A fentiek alól kivételt képez, ha a pályázó a költségvetésében az adott célra el nem számolható tételt jelölt meg, mert abban az esetben annak a tételnek az összegével – támogatási intenzitásnak megfelelően – csökken a megítélhető támogatás.

Csatolandó dokumentumok

  • a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolata
  • 30 napnál nem régebbi elektronikus tulajdoni lap másolata; a megküldött dokumentumnak tartalmaznia kell, hogy az adott helyrajzi szám mely címhez tartozik, amely címnek meg kell egyeznie a lakcímkártyán feltüntetett címmel,
  • a pályázó írásbeli nyilatkozatával hozzájáruljon személyes adatainak kezeléséhez, és ahhoz, hogy azokat a pályázat elbírálása során az abban résztvevők megismerhessék,

Pályázat benyújtása

A pályázatok elektronikus felületen történő szerkesztésére és kitöltésre 2019. január 28-a, 08 óra 00 perctől, véglegesítésére 2019. február 4-e, 8 óra 00 perctől – forráskimerülés esetének kivételével 2019. február 11-e 23 óra 59 percig van lehetőség. A véglegesítést követően a pályázónak az adatlapot ki kell nyomtatnia, aláírással minden példányt el kell látnia, majd 1 eredeti és 1 egyszerű másolati példányban a kötelező mellékletekkel együtt a pályázati adatlap véglegesítését követő 4 naptári napon belül a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.,1223 Budapest, Park u. 2. címreegy zárt borítékban, igazolható módon, tértivevényes ajánlott elsőbbségi küldeményként kell elküldenie.

További információ

Személyesen: 4220 Hajdúböszörmény, Király Jenő tér 1. fszt 4. (hétköznaponként 09:00 - 17:00 óráig)

Telefonon: 06-52-227-412, 0620-557-4336

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Oldalainkon sütiket használunk a jobb működésért.